Initiatoropleiding Skateboarden

De meeste geoefende skaters van deze tijd hebben het skateboarden op een bepaald moment opgepikt en het vervolgens op ‘hun’ manier geleerd. Deze beproefde methode typeert de hedendaagse volwassen skater. Er zijn echter nog andere methodes die naast het verlagen van de instapdrempel ook de leercurve aanzienlijk kunnen inkorten.

INITIATOR OPLEIDING

De opleiding tot Initiator is voornamelijk gericht op het aanleren van de basistechnieken van een bepaalde sporttak en dit op technisch-pedagogische vlak. De doelgroep zijn in de eerste plaats de jonge sportbeoefenaars , maar evengoed de oudere beginners in de sport.

>> Voorwaarden;Initiators 2016

  • Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.
  • Geslaagd zijn voor de toelatingsproef *

>> Inschrijven;

  • Individueel via de inschrijvingsprocedure Vlaamse Trainersschool
  • Groepsinschrijving onder bepaalde voorwaarden. Contacteer ons voor meer info.

>> Workshop + toelatingsproef;

    • De basistechnieken die je op voldoende wijze moet beheersen kan je in de videomontage terugvinden. (let op het technische niveau en de wijze van uitvoering ligt veel hoger dan er verwacht wordt!)
    • Voorafgaand aan elke cursusorganisatie worden er een 4 tal inleidende trajecten georganiseerd op de plaats waar de cursus ook zal doorgaan. Aansluitend op de workshop zal de toelatingsproef afgenomen worden. Meer info en concrete uren kan je terugvinden onder Initiatorcursus 2017
    • Afzonderlijke toelatingsproef enkel bij herkansing.